Menu
Katalog
Novinky
09.01.2024
Nové dotace na fotovoltaiku v Modernizačním fondu vyhlášeny
Státní fond životního prostředí zveřejnil podmínky nových dotaci na fotovoltaiku pro firmy a veřejný sektor.

27.12.2023
Úspěšný nový rok 2024!
Pevné zdraví a vše nejlepší do nového roku 2024 přejeme všem našich zákazníkům, zaměstnancům a spolupracovníkům.

03.09.2023
Zájem o fotovoltaiku dál roste
Jak ukazují čerstvá data z programu Nová zelená úsporám zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje v prvním pololetí roku 2023 dál rostl.

>>> archiv novinek
Naši partneři
Sanyo
Kyocera
SMA
Fronius
Kostal
Suntech
Solar-Log
S-Energy
Nex Power
Statistiky

Nejčastější otázky

 
Co je to fotovoltaický jev?

 

Sluneční energie je přeměňována přímo v energii elektrickou díky fotovoltaickému jevu, kdy při dopadu slunečního záření na povrch fotovoltaického článku dochází k uvolnění elektronů a jejich hromadění na záporné elektrodě. Pokud elektrody propojíme vznikne stejnosměrný elektrický proud, který může být použit k dobíjení akumulátorů, k napájení stejnosměrných spotřebičů anebo může být po změně na střídavý proud dodáván do veřejné distribuční sítě.

 

Vyplatí se prodej vyrobené energie do sítě?

 

Nevyplatí. Tzv. provozní podpora pro fotovoltaické systémy formou garantované výkupní ceny nebo tzv. zeleného bonusu byla zrušena k 31.12.2013.

 

 

Proč si tedy fotovoltaiku pořizovat?

 

Fotovoltaický zdroj zvýší vaši energetickou nezávislost a dokáže pokrýt 60-80% vaší spotřeby elektrické energie. Získáte zdroj elektrické energie, jejíž cena se nebude zvyšovat příštích 30 letech, což odpovídá životnosti fotovoltaických panelů.

 

 

Jaké jsou poskytovány dotace na fotovoltaické elektrárny a kdo je poskytuje?

 

Od roku 2016 jsou fotovoltaické zdroje zařazeny do programu Nová zelená úsporám s nárokem na podporu až 100 tis. Kč za jeden instalovaný systém. Dotace vyplací Statní fond životního prostředí. 

 

Jak je to s výkupem tzv. přebytků energie?

 

Přebytky elektrické energie vznikají pokud je výroba z fotovoltaického systému vyšší než momentální spotřeba. Od 1.1.2016 je možné fotovoltaické zdroje do 10kW provozovat bez licence. Podmínkou je instalace takového zařízení, které zabrání dodávce přebytků do sítě. 

 

 
Potřebuji stavební povolení nebo stavební ohlášku?

 

V případě, že je fotovoltaická elektrárna instalována na střeše rodinného domu obvyklým způsobem není potřeba stavební ohláška ani stavební povolení. Stavební zákon § 103, odst. 1, písmeno B, číslo 4. 

 

 

Jak dlouhá je doba potřebná k vyřízení veškerých administrativních podkladů pro fotovoltaickou elektrárnu?

Je to zhruba 5 až 8 týdnů.

  

Jak nejlépe si můžu solární elektrárnu pojistit?

 

Systém si můžete připojistit v rámci pojištění nemovitosti a to nejlépe proti krádeži, vandalismu a přírodním živlům.

 

Jaký je rozdíl ve výkonu solární elektrárny v létě a v zimě?
 

Fotovoltaická elektrárna vyrobí v létě denně 5-8 kWh energie na každý 1kW instalovaného výkonu. V zimě výkon znatelně poklesne, v průměru na 20% letního výkonu. Ale i v zimě může být výkon elektrárny při slunečním počasí zajímavý.

 

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel?

1kWp instalovaného výkonu vyrobí v našich podmínkách průměrně cca 900-1150 kWh elektrické energie (v závislosti na na geografickém umístění elektrárny, sklonu a orientaci panelů, nadmořské výšce a samozřejmě i na počtu slunečných dnů v daném roce).

 

Jak se vypočítá roční produkce solární elektrárny?

 

Roční energetický výnos můžeme odhadnout následovně: jmenovitý výkon např. 5 kWp x 1.000 kWh ( při průměrném počtu slunečních dnů v ) = 5.000 kWh. Elektrárna nám vyrobí zhruba 1.000kWh ( v jižních částech ČR i o 10% více) na každou instalovanou kilowatu výkonu.

 

Jaká je nejlepší orientace FV solárních panelů?
 

Orientace FV panelů by měla být nejlépe na jiho-západ až jiho-východ. V letních měsících dopadá v našich podmínkách na zemský povrch přibližně 75% ročního globálního záření, maximalizovat zisk lze i sklonem panelů ( panely více "naležato" při sklonu okolo 32°), protože je Slunce výše. U systémů s celoročním provozem (ostrovní systémy), kdy požadujeme rovnoměrnější přínos během roku by sklon panelů měl být naopak více "nakolmo" přibližně 49° a více. Menší odchylky od ideální orientace panelů znamenají ztráty pouze v jednotkách procent.

 

Co znamená jednotka výkonu Wp?

 

Jmenovitý výkon fotovololtaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp). Watt peak je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem nebo systémem za běžného bezoblačného letního dne.